• English
  • Japanese

This is a catalogue where you can find Japanese content that can be introduced worldwide.

Create an account in order to find the following information.

Create an account
Available Rights
Rights Availability
by Languages
Special Condition
Special Condition
Contact Licensor
Contact Licensor

Search Results

1 - 20 of 319 Items
Cover image Title Author Publisher Released Date Open for
Visual Adaption
CELINE akame hinoshita MAG Garden Jul 2022 Open for
Visual Adaption
akame hinoshita
Jul 2022
Open for
Visual Adaption
KAISO-ICHIGENCYOU HANAHUDA(2)  the Japanese Ghost Story Ichigou GOT Corporation May 2022 Open for
Visual Adaption
Ichigou
May 2022
Open for
Visual Adaption
LUVSLAVE (2) Mizuryuukei GOT Corporation May 2022 Open for
Visual Adaption
Mizuryuukei
May 2022
Open for
Visual Adaption
Plus Alpha (2) Kudansogou GOT Corporation Jun 2022 Open for
Visual Adaption
Kudansogou
Jun 2022
Open for
Visual Adaption
Reseller Kaneki-kun (3) Hayachine Kizen GOT Corporation Jun 2022 Open for
Visual Adaption
Hayachine Kizen
Jun 2022
Open for
Visual Adaption
AR/MS!!(4) YuYu GOT Corporation Jun 2022 Open for
Visual Adaption
YuYu
Jun 2022
Open for
Visual Adaption
The Life of Ochibi the Black Cat (1) Urabehaimu GOT Corporation Jun 2022 Open for
Visual Adaption
Urabehaimu
Jun 2022
Open for
Visual Adaption
The Revived Kittens(1) Yamauta GOT Corporation Jun 2022 Open for
Visual Adaption
Yamauta
Jun 2022
Open for
Visual Adaption
Tamaki Benkyou Short Story The Drugs Don't Work TamaokiBenkyou GOT Corporation May 2022 Open for
Visual Adaption
TamaokiBenkyou
May 2022
Open for
Visual Adaption
Youka-san licks. Maturabentou GOT Corporation May 2022 Open for
Visual Adaption
Maturabentou
May 2022
Open for
Visual Adaption
Inarijinjyano kitsunesan Akiko Higashimura, Machiko Machida Kobunsha Mar 2020
Akiko Higashimura, Machiko Machida
Mar 2020
It's 22:00, let's go to bed. Yamazaki-kun SHUFU TO SEIKATSU SHA.CO., LTD. Jul 2022 Open for
Visual Adaption
Yamazaki-kun
Jul 2022
Open for
Visual Adaption
More than words Etsuko GENTOSHA COMICS Inc. Oct 2015
Etsuko
Oct 2015
Getsurin ni kirisaku Maruyama Tomo GENTOSHA COMICS Inc. May 2011
Maruyama Tomo
May 2011
Mukurozumi no borute Matsuda Kota GENTOSHA COMICS Inc. Feb 2018
Matsuda Kota
Feb 2018
Tainoshin Tsutsumi Houtyouroku Gokuraku nagaya hen Okadaya Yuichi GENTOSHA COMICS Inc. Nov 2019
Okadaya Yuichi
Nov 2019
Oishisugite shinkokuna eraga hassei shimashita Takahashi Sugina GENTOSHA COMICS Inc. Jul 2020
Takahashi Sugina
Jul 2020
Ossanno rimeiku nikki Hiro Yuki
Koike Eiraku
Ichimaru Kisuke
GENTOSHA COMICS Inc. Oct 2018
Hiro Yuki/ Koike Eiraku/ Ichimaru Kisuke
Oct 2018
Isekaide tochiwo katte nouzyowo tsukurou Okazawa Rokujuuyon
Sasameyuki Jun
Murakami Yuichi
GENTOSHA COMICS Inc. Jul 2019
Okazawa Rokujuuyon/ Sasameyuki Jun/ Murakami Yuichi
Jul 2019
Saikyono kurokishi sentou meidoni tensyoku shimashita Momokado Isshin
Kazahana Chiruwo
GENTOSHA COMICS Inc. Aug 2018
Momokado Isshin/ Kazahana Chiruwo
Aug 2018
;