• English
  • Japanese

This is a catalogue where you can find Japanese content that can be introduced worldwide.

Create an account in order to find the following information.

Create an account
Available Rights
Rights Availability
by Languages
Special Condition
Special Condition
Contact Licensor
Contact Licensor

Search Results

1 - 20 of 271 Items
Cover image Title Author Publisher Released Date Open for
Visual Adaption

Bookmark
YAKUSOCHAO TSUKURIMASU ~ONAKAGA SUITARA SOUP MO DOZO~ 1 YUMORI UTAKO Frontier Works Inc. Oct 2019 Open for
Visual Adaption
YUMORI UTAKO Bookmark
Oct 2019
Open for
Visual Adaption

Bookmark
NEKONI TENSEISHITARA, BUAISONA DANNASAMANI DEKIAI SARERUYONI NARIMASHITA. SHIROHI Frontier Works Inc. Sep 2021 Open for
Visual Adaption
SHIROHI Bookmark
Sep 2021
Open for
Visual Adaption

Bookmark
WATASHI, MIRYOWA TSUKATTEIMASEN ~JIMI REIJOWA KOSHAKUKENO BOTSURAKUKIKIO SUKU~ AIZAWA SUI Frontier Works Inc. Oct 2021 Open for
Visual Adaption
AIZAWA SUI Bookmark
Oct 2021
Open for
Visual Adaption

Bookmark
HEIWATEKI DANJON SEIKATSU. 1 Hirose Ren Frontier Works Inc. Feb 2018 Open for
Visual Adaption
Hirose Ren Bookmark
Feb 2018
Open for
Visual Adaption

Bookmark
MINARAI RENKINJUTSUSHIWA PANO YAKU ~NOMBIRI SAISHUTO MORINO KOBO SEIKATSU~ 1 Oribe Somari Frontier Works Inc. Nov 2019 Open for
Visual Adaption
Oribe Somari Bookmark
Nov 2019
Open for
Visual Adaption

Bookmark
SEIJONO, IMOTO ~TSUKUSHIKEI OJISAMATO WATASHINO HENTEKO LIFE~ MUTSUHANA EIKO Frontier Works Inc. Dec 2016 Open for
Visual Adaption
MUTSUHANA EIKO Bookmark
Dec 2016
Open for
Visual Adaption

Bookmark
LAST BOSS MAJOWA KATABUTSU JUSHATO TAWAMURERU 1 MIDORINA KON Frontier Works Inc. Jan 2018 Open for
Visual Adaption
MIDORINA KON Bookmark
Jan 2018
Open for
Visual Adaption

Bookmark
SANNINNO RIVAL REIJONOUCHI “HAZURE REIJO” NI TENSEISHITA YODESU. ~ZENSEWA BYOJAKU DESHITAGA,  IYASHINO MAHODE KONDOWA WATASHIGA TASUKEMASU!~ KIMURA TOMOE Frontier Works Inc. Apr 2021 Open for
Visual Adaption
KIMURA TOMOE Bookmark
Apr 2021
Open for
Visual Adaption

Bookmark
JISHO HEIBONNA MAHOTSUKAINO OSHIGOTO JIJO 1 TACHIBANA CHIAKI Frontier Works Inc. May 2018 Open for
Visual Adaption
TACHIBANA CHIAKI Bookmark
May 2018
Open for
Visual Adaption

Bookmark
TOTSUZEN DESUGA, SEIJONI NARIMASHITA. ~SEKAIO SUKU SEIJOWA TSUBOHIMETO YOBARETE IMASU~ MUTSUHANA EIKO Frontier Works Inc. Sep 2018 Open for
Visual Adaption
MUTSUHANA EIKO Bookmark
Sep 2018
Open for
Visual Adaption

Bookmark
Raven of the Inner Palace Kouko Shirakawa SHUEISHA Inc. Apr 2018
Kouko Shirakawa Bookmark
Apr 2018

Bookmark
Assault Titans in the Nemesis Battle Area Written by Ren Yashia
Illustrated by Eiji Koyama
Impress R&D May 2021 Open for
Visual Adaption
Written by Ren Yashia/Illustrated by Eiji Koyama Bookmark
May 2021
Open for
Visual Adaption

Bookmark
Wand of the Magician Written by Konayuki
Illustrated by Yorozu
Ikaros Publications May 2021 Open for
Visual Adaption
Written by Konayuki/Illustrated by Yorozu Bookmark
May 2021
Open for
Visual Adaption

Bookmark
Daughter of a small country awakens in an enemy country Shu
Fujigasaki
SHUFU TO SEIKATSU SHA.CO., LTD. Oct 2022 Open for
Visual Adaption
Shu/Fujigasaki Bookmark
Oct 2022
Open for
Visual Adaption

Bookmark
Sir Knight, that proposal is no way! Towa Tachibana
Aki Sonomi
SHUFU TO SEIKATSU SHA.CO., LTD. Oct 2022 Open for
Visual Adaption
Towa Tachibana/Aki Sonomi Bookmark
Oct 2022
Open for
Visual Adaption

Bookmark
It's too early! Ao Hirano
Meizi Anno
SHUFU TO SEIKATSU SHA.CO., LTD. Apr 2020 Open for
Visual Adaption
Ao Hirano/Meizi Anno Bookmark
Apr 2020
Open for
Visual Adaption

Bookmark
The Demon King of the Deadly Sins The ruin skill "Deadly Sins" was the most powerful! Kyosuke Yamahata TOHAN CORPORATION Oct 2022 Open for
Visual Adaption
Kyosuke Yamahata Bookmark
Oct 2022
Open for
Visual Adaption

Bookmark
Killed again, Mr. Detective? Teniwoha(Auther)
riichu(Illustrations)
KADOKAWA CORPORATION Aug 2021 Open for
Visual Adaption
Teniwoha(Auther)/ riichu(Illustrations) Bookmark
Aug 2021
Open for
Visual Adaption

Bookmark
OTOME GAME ROKUSHUME, AUTO MODO GA KIREMASHITA. 1 Soratani Reina Frontier Works Inc. May 2017 Open for
Visual Adaption
Soratani Reina Bookmark
May 2017
Open for
Visual Adaption

Bookmark
SEIJONI NARUNODE NIDOMENO JINSEIWA KATTENI SASETE MORAIMASU ~OTAISHIWA, ZENSEDE WATASHIO FUTTA KOIBITO DESHITA~ 1 NIIYAMA SAHO Frontier Works Inc. Jun 2018 Open for
Visual Adaption
NIIYAMA SAHO Bookmark
Jun 2018
Open for
Visual Adaption
;